Home

 
 
Onze CD is in prijs verlaagd en nù verkrijgbaar: kijk op de pagina Onze CD!
 

Voor onze optredens kijk in de Agenda!
 
Kijk op de pagina Nieuws voor het laatste nieuws en meldingen van onze sponsors.

 
Afbeelding invoegen 

Hoe het begon.
 
Het Bataviakoor is ontstaan uit een promotieteam van de Bataviawerf.
In het najaar van 2001 werd in dat team het idee geopperd, dat het leuk zou zijn als bij
evenementen op de werf een eigen Bataviakoor zou kunnen optreden in plaats
van een ingehuurd koor van buiten, zoals dat tot dusver gebeurde.

De teamleden waren onmiddellijk enthousiast en begonnen leden te werven
onder alle vrijwilligers van de werf.
We mochten oefenen in "de Hoek” - de personeelskantine van de werf -
en daar vond op 23 januari 2002 onze eerste repetitieavond plaats.
Er werd ijverig gerepeteerd en reeds op 20 maart 2002 hadden we ons eerste optreden
op de werf ter gelegenheid van de officiële opening van het VOC-jaar.
Een aantal jaren heeft dit concept goed gewerkt, maar op een bepaald moment konden
we onder de vrijwilligers van de werf niet voldoende zangers meer bij elkaar krijgen
en daarom werd besloten om als zelfstandig koor door te gaan,
zodat ook mensen, die geen directe binding met de Bataviawerf hadden,
ons koor konden komen versterken.
 
Op 1 oktober 2005 werden wij zelfstandig
en werd de vereniging Bataviakoor Lelystad opgericht.
 
 De vereniging wordt geleid op basis van Statuten en Huishoudelijk reglement
door een bestuur dat bestaat uit 5 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester,
lid vice-voorzitter (thans tevens webmaster) en lid algemeen.

Momenteel zijn dit:

- Rob van Meer, voorzitter
- Koosje van Liempt, secretaris
- Lies America, penningmeester
- Cees Middelkoop, algemeen lid
- Wim van Liempt, algemeen lid/boekingen

      
 
De rechten en plichten van de vereniging en van de individuele leden zijn
in hoofdlijnen vastgelegd in de Statuten en verder uitgewerkt in het
Huishoudelijk Regelement.

Het Bataviakoor-Lelystad is een gemengd koor dat shanty's, zeemansliederen en
ballades zingt. Het repertoire bestaat uit Nederlandse en Engelstalige liederen.