A g e n d a


Elke maandag van 19:30 tot 22:00 uur
repetitie in Theater Posa,
Kempenaar 01-10, 8242 BA Lelystad. Tel.: 0320-415608.
_______________________________________________________________________
 
IN VERBAND MET DE CORONA-CRISIS ZIJN EEN AANTAL OPTREDENS
EN DEELNAMES AAN FESTIVALS TOT NADER ORDER UITGESTELD,
DANWEL VERSCHOVEN NAAR 2022.

ONZE REPETITIES ZIJN WEER GESTART EN ENKELE OPTREDENS GEBOEKT!
_______________________________________________________________________ 
   
2021  
    
11 september
Afbeelding invoegen
 
Botterdag
bij Plus Postma - Botter - Lelystad
In verband met de nog geldende Coronamaatregelen
kon dit optreden helaas geen doorgang vinden!
_______________________________________________________________________
18 september
 
Afbeelding invoegen 

Optreden tijdens de stoomdag op het
Mechanisch Erfgoed Centrum in Dronten,
Dronterweg 29, 8251 Dronten.
Wij zingen tussen 13.30 en 16.00 uur.
_______________________________________________________________________
   
2022


   
   
21/22 mei
 Dordt in Stoom
_______________________________________________________________________
   
7 augustus 
  Optreden(s) tijdens de Floriade in Almere.
Zodra hierover meer bekend is volgen hier de gegevens.
_______________________________________________________________________
   
 
 Leidschendam???
_______________________________________________________________________
   
27 augustus
 Shantyfestival Barneveld
georganiseerd door Het Roer om
en naast 'Het Roer Om' ook 'De Sjappetouwtjes', 'Bravour'
en uiteraard ons koor!
Nadere gegevens volgen later.
_______________________________________________________________________
5/6 september
 Havenfestival Almere???
_______________________________________________________________________
   
19 september 
 GJ Shantyfestival Leeuwarden???
_______________________________________________________________________
  
 
   
   
   
   Voor 2022 staan diverse optredens - o.a. doorgeschoven vanuit 2021 - in de planning.
Zodra hier meer gegevens van bekend zijn, worden ze hier vermeld.
_______________________________________________________________________

Cursief geplaatst optredens zijn nog niet definitief.