Het Bataviakoor ondersteunen?

Het Bataviakoor bestaat ruim 10 jaar en verzorgt optredens door het hele land.
Wij zijn een gemengd koor, dat shanty's, zeemansliederen en ballades zingt,
zowel in het Nederlands als in de Engelse taal.
 
Om het Bataviakoor varend te houden, hebben wij steun nodig.
O.a. het onderhoud van de instrumenten, geluidsinstallatie, reiskosten
(naar de optredens in het land) vergen veel van onze financiële middelen.
Wij willen u daarom uitnodigen ons financieel te steunen.

Wij hebben daarvoor een drietal mogelijkheden:

1.  Bijdrage € 50,- per jaar:

Hiervoor ontvangt u onze CD en een vermelding op onze website.


2.  Bijdrage van € 75,- per jaar:

U ontvangt onze CD, vermelding op onze website en u heeft ook het recht

(een aantal)repetities bij te wonen.
Indien beschikbaar kunnen we een spandoek of (bedrijfs)vlag tijdens onze optredens
ophangen (voor zover dit mogelijk is bij optredens georganiseerd door derden).
 
3.   Bijdrage van € 100,- per jaar:
U ontvangt onze CD, vermelding op onze website en u heeft ook het recht
(een aantal) repetities bij te wonen.
Indien beschikbaar kunnen we een spandoek of (bedrijfs)vlag tijdens onze optredens
ophangen (voor zover dit mogelijk is bij optredens georganiseer door derden).
Tevens heeft u de mogelijkheid om bij optredens buiten Lelystad met max. 2 personen
gratis met ons met de bus mee te gaan.
 
Natuurlijk staan wij ook open voor ideeën van uw kant.
 
Mocht u meer informatie willen of wellicht nu al interesse hebben,
neem dan contact met ons op via de pagina Mogelijkheden Sponsoring .